ZADZWOŃ TERAZ

BLOG

22 listopada, 2021

WYWÓZ SZAMBA – PODSTAWOWE INFORMACJE

Szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków są instalowane przy nieruchomościach do których nie dochodzi sieć kanalizacyjna. O ile z przydomowej oczyszczalni ścieków osad wystarczy wywieźć raz lub […]

CZYTAJ WIĘCEJ
3 listopada, 2021

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia oraz pozbywania się nieczystości ciekłych

Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie porządku i czystości przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (najczęściej nazywany […]

CZYTAJ WIĘCEJ