ZADZWOŃ TERAZ

Wywóz szamba Łodygowice

W mniejszym miejscowościach dostęp do sieci kanalizacyjnej wcale nie jest oczywistością. Oferujemy pomoc wszędzie tam, gdzie potrzebne są profesjonalne asenizacyjne usługi – zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw. W położonych w pobliżu Żywca Łodygowicach nasza firma proponuje następujący pakiet:

wywóz nieczystości z bezodpływowych zbiorników (szamb) oraz z przydomowych oczyszczalni ścieków – to niewątpliwie sztandarowa usługa. Prawo stanowi, że właściciele posesji są zobowiązani do zawarcia umowy z dostarczycielem usług asenizacyjnych na regularne opróżnianie szamba;
transport nieczystości do utylizacji w oczyszczalniach ścieków – współpracujemy ze stosownymi lokalnymi placówkami;
wywóz ścieków z oczyszczalni przyzakładowych – przewóz do utylizacji odpadów po produkcji;
transport komunalnych ścieków do oczyszczalni – bytowe ścieki muszą być regularnie utylizowane, ponieważ są siedliskiem toksyn oraz bakterii niebezpiecznych dla ekosystemu;
utrzymywanie poprawnego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez regularne wybieranie osadu z osadników – pozwala to uniknąć awarii;

Kompleksowe usługi na terenie Łodygowic oraz okolic świadczone przez Asenizacja Express są dostępne od poniedziałku do piątku. Warto zainteresować się stałą współpracą z nami – gwarantujemy zamykanie zleceń w terminie oraz skrupulatne podejście do wypełnianych obowiązków. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem transportowym a także wiedzą specjalistyczną pozwalającą nam podejmować nowe wyzwania każdego dnia.