ZADZWOŃ TERAZ

Wywóz szamba Jasienica

Zakres działań naszej firmy obejmuje miejscowości w regionie – zarówno mniejsze, jak i o większej gęstości zaludnienia. Świadczymy usługi asenizacyjne na terenie Jasienicy oraz okolicznych ośrodków wiejskich - Iłownicy, Międzyrzecza Dolnego, Międzyrzecza Górnego, Świętoszówki, Mazańcowic, Roztropowic. Kieruje nami troska o to, by mieszkańcy niewielkich ośrodków również mieli dostęp do najwyższej jakości usług obejmujących:

  • oczyszczanie i wywóz przydomowych bezodpływowych zbiorników (szamb), a także przydomowych oczyszczalni;
  • wywóz nieczystości z terenów przedsiębiorstw;
  • transport nieczystości do oczyszczalni ścieków z którymi współpracujemy – kładziemy szczególny nacisk na dostęp wszystkich mieszkańców regionu do usług utylizacji;
  • oczyszczanie osadników z osadu, który gromadzi się w wyniku procesów gnilnych i musi być regularnie eliminowany z mechanizmu;
  • transport ścieków bytowych do utylizacji;
  • transport nieczystości z przyzakładowych oczyszczalni do utylizacji;

Kładziemy szczególny nacisk na to, by transport wszelkich nieczystości, które przewozimy odbywał się w maksymalnie bezpiecznych warunkach. Mamy świadomość, że tego rodzaju odpady są groźne dla środowiska, a co za tym idzie – dla ludzkiego zdrowia.

Obok standardowej oferty możemy wystosować do mieszkańców Jasienicy oraz okolic (Bielowicka, Bierów, Grodźca, Landku, Łazów, Świętoszówki…) specjalną możliwość. Nasze usługi są dostępne również w trybie awaryjnym – w dni wolne od pracy i w niestandardowych godzinach. Każdorazowo jesteśmy nastawieni na realizację potrzeb klienta oraz rzetelne i możliwie szybkie wykonanie prac.