ZADZWOŃ TERAZ

Wywóz szamba Czechowice – Dziedzice, Porąbka, Kęty, Kobiernice, Bujaków

Niewielkie miejscowości znajdujące się w południowej części kraju mogą czasami nie być w całości podłączone do sieci kanalizacyjnych. Wówczas rozwiązaniem dla mieszkańców pozostaje montaż przydomowego szamba. Aby jednak wszystko funkcjonowało prawidłowo (oraz zgodnie z prawem) konieczne jest zlecenie regularnego wywożenia nieczystości. Czechowice-Dziedzice wraz z LigotaZabrzeg następnie Porąbka wraz z miejscowościami: Bujaków i Kobiernice czy Kęty wraz miejscowościami: Bulowice, Witkowice, Łęki, Nowa Wieś nie są tutaj wyjątkami, zwłaszcza, że te miejscowości obejmują po kilka dzielnic o różnym poziomie urbanizacji.

W czym możemy pomóc?

Nasza firma specjalizuje się w wywozie nieczystości płynnych z szamba, ścieków przemysłowych, bytowych, jak również osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szambo, czyli bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe, musi być opróżniane, a częstotliwość tego procesu jest określana przez indywidualne uwarunkowania (ilość osób, wielkość zbiornika). Właściciel posesji musi jednak posiadać rachunki lub faktury za wykonaną usługę oraz umowę potwierdzającą współpracę z firmą asenizacyjną. O szambo można też dbać dodatkowo przy pomocy specjalistycznych preparatów zmniejszających ilość powstających osadów i przyspieszające rozkład organicznych odpadów. Uśrednione obliczenia wskazują, że dla bezpieczeństwa i komfortu domowników szambo powinno być opróżniane raz na 20 - 30 dni (3 - 4 tygodnie). Toksyny, które kumulują się w takim zbiorniku mogą się stać niebezpieczne - a chorobotwórcze bakterie namnażają się wyjątkowo szybko. To wszystko może negatywnie wpływać na środowisko naturalne, a przecież na terenie Porąbki, Kęt czy Czechowic - Dziedzic nie brakuje terenów zielonych czy pomników przyrody.

Oczywiście właściciele posesji mogą zainwestować także w przydomową oczyszczalnię ścieków, jednakże należy pamiętać o regularnym wywożeniu osadu (tu częstotliwość może być mniejsza niż w przypadku wywozu szamba, bo raz na rok lub pół roku).

Poza szambami zajmujemy się też wywozem ścieków komunalnych, które wywozimy do lokalnych oczyszczalni ścieków. Obok domów prywatnych na terenie wspomnianych miejscowości znajdują się również firmy czy zakłady przemysłowe. Także w tym przypadku możemy zaoferować nasze usługi. Wywóz ścieków przemysłowych realizujemy z wyjątkową precyzją. Korzystamy z najlepszego, profesjonalnego sprzętu, a nasze działania oparte są o wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Ścieki przemysłowe ze zbiorników bezodpływowych utylizowane są przez oczyszczalnie ścieków, z którymi nasza firma współpracuje. Ważnym aspektem naszej działalności jest dostępność usług. Obok tradycyjnych godzin pracy posiadamy również tryb awaryjny - można nas powiadomić o konieczności interwencji w niedzielę czy dzień ustawowo wolny od pracy

Na terenie miejscowości: Czechowice-Dziedzice wraz z LigotaZabrzeg następnie Porąbka wraz z miejscowościami: Bujaków i Kobiernice czy Kęty wraz miejscowościami: Bulowice, Witkowice, Łęki, Nowa Wieś tak jak w innych miejscach w naszym kraju obowiązuje określona odgórnie forma kary za brak opróżnienia zbiornika bezodpływowego. Każdorazowo brak umowy kosztuje właściciela 500 złotych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

MAPA CZECHOWICE-DZIEDZICE