ZADZWOŃ TERAZ

Wywóz nieczystości Bestwina (Bestwina, Bestwinka, Kaniów)

Jako przedsiębiorstwo działające głównie w regionie kierujemy naszą ofertę także do mieszkańców mniejszych miejscowości. Biorąc pod uwagę specyfikę zabudowy oraz dostępu do sieci kanalizacyjnej - na nasze usługi nadal jest zapotrzebowanie. Dotyczy to również takich miejsc, jak Bestwina, Bestwinka oraz Kaniów. Wsie te cechuje malownicze położenie, które zapewnia piękne widoki, ale też może generować trudności - np. z dostępem do usług asenizacyjnych.

Jakie usługi my świadczymy na terenie Bestwiny, Bestwinki oraz Kaniowa? Są to działania z naszej standardowej oferty obejmujące:

• opróżnianie bezodpływowych zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;
Jest jedną z najczęściej wykonywanych przez nas usług na terenie prywatnych posesji. Oczyszczanie szamb oraz wywóz płynnych nieczystości to niezwykle istotne zadanie - szambo musi być bowiem opróżniane w sposób regularny (co jest nawet usankcjonowanym prawnie obowiązkiem właścicieli) - także ze względów bezpieczeństwa dla użytkowników.

• transport nieczystości do oczyszczalni ścieków, z którymi mamy zawiązaną współpracę;
Wywozimy zebrane nieczystości płynne do miejsc utylizacji - oczyszczalni ścieków, z którymi współpracujemy.

• wywóz ścieków przemysłowych;
Zajmujemy się także wywozem ścieków przemysłowych z przyzakładowych oczyszczalni ścieków - czyli nieczystości powstałych podczas procesów produkcyjnych.

• wywóz i utylizacja ścieków bytowych;
Ścieki komunalne także wymagają wywozu - profesjonalnie zajmujemy się taką działalnością, zgodnie z zasadami BHP oraz polskimi normami prawnymi - zarówno w trybie regularnym, jak i awaryjnym.

• wybieranie osadu z osadników (z przydomowych oczyszczalni ścieków);
W osadnikach gromadzą się odpady z procesów fermentacyjnych - wybieranie takich osadów jest niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Usługi wymienione powyżej są przez naszą firmę świadczone zawsze dokładnie i terminowo, także na terenie Bestwiny, Bestwinki oraz Kaniowa. Jednocześnie gwarantujemy, że oprócz systemu regularnego, czyli pracy od poniedziałku do soboty, jesteśmy też do Państwa dyspozycji w trybie awaryjnym - obejmującym święta, dni wolne od pracy czy godziny nocne.