ZADZWOŃ TERAZ
27 marca, 2024

Separatory tłuszczu czyli zadanie dla profesjonalistów

Mimo, iż podstawowymi usługami firm asenizacyjnych pozostaje wywóz szamba oraz czyszczenie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, to jednak są też w ich repertuarze takie działania, które kierowane są do szczególnych grup odbiorców. A mowa tu o czyszczeniu separatorów tłuszczowych. Na czym takie czyszczenie polega i kiedy jest konieczne, ale też przede wszystkim – gdzie wymagane jest posiadanie separatorów tłuszczu? Opisujemy poniżej.

Zastosowanie i specyfika separatorów tłuszczu
Branża gastronomiczna oraz szeroko pojęte hotelarstwo to dziedziny, w których oprócz zapewnienia usług na najwyższym poziomie istotne jest zagwarantowanie gościom bezpieczeństwa. Dotyczy to również bezpieczeństwa sanitarnego. Jednym z elementów wyposażenia absolutnie koniecznych dla poprawnego funkcjonowania lokali pozostaje separator tłuszczu. Najprościej rzecz ujmując jest to urządzenie wstępnie oddzielające tłuszcze (zarówno roślinne jak i zwierzęce) od innych odpadów płynnych – czyli pierwsza bariera pozwalająca później dużo łatwiej utylizować taki rodzaj odpadów. Jest to konieczne, ponieważ bez oddzielenia tłuszczów oczyszczanie ścieków przebiegałoby w dużo mniej wydajny sposób (zwiększając tym samym koszty).
Separatory tłuszczu pracują w oparciu o prosty mechanizm – tłuszcze są z natury lżejsze od wody, zatem gromadzą się na jej powierzchni. Separatory są pojemnikami wyposażonymi w kilka przegród. Ich pojemność zawsze musi odpowiadać zapotrzebowaniu danej placówki.
Separatory tłuszczu w placówkach hotelarskich czy gastronomicznych, rzeźniach, zakładach produkcji żywności (zwłaszcza wyrobów mięsnych) pozwalają zapewnić systemowi kanalizacji optytmalne funkcjonowanie. Bez nich mogłoby regularnie dochodzić do awarii. Stąd też, na właścicielach takich lokali spoczywa obowiązek kupna i montażu separatora, co zresztą jest sankcjonowane przez rozporządzenie Ministra Środowiska z 2014 roku.

Podstawy użytkowania separatora
Podobnie jak w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków czy bezodpływowych zbiorników każdego typu regularne opróżnianie separatora jest koniecznością. Naturalnie wykonywanie takiej czynności samodzielnie, bez profesjonalnego sprzętu, może być opłakane w skutkach. Szczęśliwie, firma Asenizacja Express specjalizuje się w czyszczeniu separatorów tłuszczowych. Aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom usług współpracujemy też z ekspertami z firmy EL-GAZ-S – dzięki czemu możliwe jest w pełni kompleksowe zamknięcie zlecenia.
Separator tłuszczu musi być czyszczony dwa razy do roku. Tyle teoria. W praktyce warto regularnie monitorować, jak duża ilość osadu z odseparowanego w pojemniku tłuszczu się już zgromadziła. Osad nie powinien zajmować w zbiorniku więcej niż 20 cm.

WRÓĆ