ZADZWOŃ TERAZ
31 lipca, 2023

Rola asenizacji w ochronie środowiska

rola asenizacji w ochronie srodowiska

Środowisko naturalne powinno budzić troskę ludzi zarówno na poziomie globalnym, jak i jednostkowym. Poprzez codzienne drobne działania można przyczynić się do tego, w jakim stanie będzie ekosystem nas otaczający – a co za tym idzie – warunki, w których żyjemy. Bezpieczne i regularne odprowadzanie i oczyszczanie nieczystości to jeden z priorytetów, który warto sobie postawić. Dlaczego właśnie usługi asenizacyjne są tak istotne? Zapraszamy do lektury.

Ścieki – problematyczny skutek działalności człowieka
Wszędzie tam, gdzie funkcjonują ludzie, generowane są odpady. Jedną z ich form pozostają ścieki. W zależności od ich pochodzenia można podzielić ścieki na:
• komunalne – czyli generowane przez budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zakłady pracy – powstają w wyniku zaspokajania podstawowych potrzeb ludzkich. Takie nieczystości mogą stanowić zagrożenie dla środowiska z uwagi na wysoką zawartość związków organicznych i nieorganicznych, ale i bakterii chorobotwórczych czy wirusów. Stałym elementem jest bakteria pałeczki okrężnicy (e-coli);
• przemysłowe – powstające w zakładach produkcyjnych w drodze przeprowadzania procesów technologicznych – w tym przy przeróbce surowców. Ścieki przemysłowe są wynikiem działalności przemysłu górniczego, elektromaszynowego, chemicznego, paliwowego oraz wielu innych. Stąd też w ich skład wchodzić mogą nie również pyły, zawiesiny, sole mineralne, kwas siarkowy, sole metali ciężkich;
Mając choć pobieżną świadomość składu takich ścieków łatwo sobie wyobrazić, jak katastrofalne skutki dla przyrody ma wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do gleby czy do wód powierzchniowych. Skażenie może prowadzić do niezdatności wody pitnej – zarówno dla ludzi i zwierząt, może być zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale i życia. Znacząco pogarsza też jego jakość.

Usługi asenizacyjne – rozwiązanie dla bezpieczeństwa ogółu
Zanieczyszczenia środowiska mogą powstawać nie tylko wskutek działalności wielkich przemysłowych zakładów. Nawet tak niepozorny element jak przydomowe szambo może być źródłem zagrożenia. Bezodpływowy zbiornik na terenie posesji musi być szczelny oraz regularnie opróżniany, aby mógł spełniać swoją rolę. Konserwacji wymagają także przydomowe oczyszczalnie ścieków, które coraz chętniej są instalowane przez właścicieli posesji. Zarówno oczyszczanie szamba i wywóz nieczystości, jak również usuwanie osadów z procesów fermentacyjnych zachodzących w oczyszczalniach należą do wachlarza usług profesjonalnych firm asenizacyjnych.

Tylko firma z odpowiednim zapleczem technologicznym oraz eksperckim może zagwarantować kompleksowe wypełnienie tych odpowiedzialnych zadań. Asenizacja Express to właśnie takie przedsiębiorstwo, bazujące na flocie beczkowozów z mechanizmem pompującym, na profesjonalnych wężach oraz posiadające umowę z oczyszczalnią ścieków w regionie Podbeskidzia. Asenizacja Express pomoże każdemu z Klientów – niezależnie od charakteru zlecenia oraz jego profilu działalności – w utylizacji odpadów w zgodzie z wszelkimi normami polskiego i europejskiego prawa.

Aby móc mówić o ochronie środowiska trzeba w szczególny sposób objąć uwagą wody gruntowe oraz glebę. Ścieki bytowe i przemysłowe muszą być w profesjonalny sposób przewożone i utylizowane. Dzięki opróżnianiu szamb w odstępach 3 – 4 tygodniowym można zagwarantować sobie spokojne sumienie, ale i komfortowe warunki życia. Zwłaszcza, że ścieki oprócz toksyn stanowią również problem natury estetycznej.

WRÓĆ