ZADZWOŃ TERAZ
22 czerwca, 2023

Przemysłowe odpady – wysoka ostrożność

Odpady przemysłowe to specyficzny rodzaj odpadów, który może mieć szczególnie negatywny wpływ na środowisko naturalne – zarówno w hydro-, bio- i atmosferze. Sprawia to, że kwestia utylizacji takich odpadów jest szczególnie istotna i stanowi odpowiedzialne zadanie, które powinno się pozostawić profesjonalistom.

Klasyfikacja odpadów przemysłowych została określone w ustawie z 2001 roku – pozwala ona określić stopień zagrożenia, jaki takie pozostałości stwarzają. Podstawowy podział odpadów przemysłowych dzieli je na płynne oraz stałe. Wśród odpadów płynnych szczególne miejsce zajmują ścieki przemysłowe. Takim mianem określa się każdy rodzaj ścieków, które nie są ściekami bytowymi – a więc pochodzącymi z gospodarstw domowych oraz budynków użyteczności publicznej. Ścieki przemysłowe mogą mieć różnorodną charakterystykę z uwagi na swoje pochodzenie.

Zalicza się do nich nieczystości płynne:
• powstałe w wyniku procesów produkcyjnych – tutaj skład chemiczny różni się w zależności od charakteru tego procesu;
• pochodzące z sanitariatów w firmie – gdy woda nie jest wykorzystywana w celach produkcyjnych, natomiast eksploatowane są przez pracowników toalety;

Firma Asenizacja Express zajmuje się wywozem ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych – nieczystości, które powstały w wyniku procesów produkcyjnych, jak i osady z przyzakładowych oczyszczalni ścieków są transportowane do współpracujących z firmą oczyszczalni ścieków.

Regulacje – dla bezpieczeństwa

Warto pamiętać, że niezależnie od profilu działalności każdy zakład przemysłowy wytwarza zanieczyszczenia. Ścieki przemysłowe wedle ustawy są związane zarówno z działalnością przemysłową, jak i handlową, usługową i logistyczną. Jednocześnie w myśl przepisów różnią się od ścieków bytowych, wód opadowych czy roztopowych. Przez to konieczne jest ich odprowadzanie do kanalizacyjnych systemów do tego przeznaczonych – bezodpływowych zbiorników, czyli szamb lub też przyzakładowych oczyszczalni ścieków. Gromadzone w tych miejscach nieczystości wedle prawa muszą być regularnie wywożone – z reguły co 3 – 4 tygodnie. Posiadanie umowy z firmą asenizacyjną jest obowiązkiem prawnym. Brak stosownych faktur może w konsekwencji zaowocować karą finansową.

Nasza firma specjalizuje się w sprawnym świadczeniu usług asenizacyjnych – dzięki zdobytemu na przestrzeni lat doświadczeniu, ale też dzięki posiadaniu odpowiednio wyposażonego zaplecza technicznego. Obejmuje ono specjalistyczne pojazdy do transportu nieczystości płynnych, jak i wyjątkowo długie, odporne na działanie żrących substancji węże do szamba. Mimo, iż świadczenie usług na terenie zakładów przemysłowych może być problematyczne z uwagi na położenie zbiorników – nasza firma jest przygotowana na wszelkie okoliczności.

WRÓĆ