ZADZWOŃ TERAZ
21 września, 2022

Kontrole stanu szamb na terenie prywatnych posesji

kontrole stanu szamb

Dla wielu właścicieli domów jednorodzinnych posiadanie szamba to konieczność. Nie mając możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej muszą oni przecież odprowadzać gdzieś nieczystości. Bezodpływowy zbiornik to rozwiązanie optymalne, niedrogie w montażu oraz w utrzymaniu. Jednakże sposób dbania o szambo jest regulowany nie tylko przez kwestie natury praktycznej, ale również przez prawo. Według obowiązujących przepisów właściciel posesji musi posiadać aktualną umowę z firmą świadczącą usługi asenizacyjne oraz regularnie z tych usług korzystać (zazwyczaj wywóz szamba odbywa się co 3 – 4 tygodnie). Jednakże do tej pory sytuacja nie była do końca prawidłowo monitorowana przez władze z racji braku stosownych uprawnień. Wygląda na to, że stosowne zmiany zostały już wprowadzone.

Koniec samowolki i zanieczyszczania środowiska

Dnia 9 sierpnia 2022 w życie weszły przepisy nowelizacyjne prawa dotyczącego odprowadzania oraz oczyszczania ścieków. W ich myśl gminy zyskały możliwość przeprowadzania kontroli, która będzie obejmowała dwie kwestie:
• czy na terenie posesji znajduje się szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków;
• czy właściciel zawarł umowę z firmą świadczącą usługi asenizacyjne;

Dzięki takiemu uszczelnieniu przepisów nie będzie już możliwe utylizowanie nieczystości w sposób absolutnie niedopuszczalny, a więc do cieków wodnych czy do pobliskich gruntów. Opłaty za wywóz szamba nie są wysokie, tym bardziej niezrozumiałe zachowania wkrótce zostaną całkowicie wyplenione (a stanowiły bardzo wysoki procent, o czym informował m.in. raport NIK).

Jasny system kar

Warto pamiętać, że koszt mandatu (jednorazowy) za brak umowy lub też faktur świadczących o tym, że firma wywozi z terenu posesji nieczystości z szamba to 500 złotych. Grzywnie będą też podlegać osoby, które nie będą chciały poddać się kontroli. Obowiązek prawidłowego pozbywania się ścieków przez właścicieli nieruchomości sankcjonowany jest prawnie od kilku lat, jednakże brakowało do tej pory regularnych kontroli. Takie zmiany z pewnością są potrzebne w świetle globalnego zanieczyszczenia środowiska.

Dodatkowo nowelizacja zakłada, że do 9 lutego 2023 gminy muszą wprowadzić aktualizacje do regulaminów poruszających kwestie utrzymania czystości i porządku, a także zaktualizować cennik wywozu ścieków dla tych osób, które korzystają z sieci kanalizacyjnej.

WRÓĆ