ZADZWOŃ TERAZ
19 lipca, 2022

Jak zaprojektować szambo?

Nie każda działka ma dostęp do kanalizacji. Wówczas konieczne jest jej wyposażenie w zbiornik na przydomowe ścieki czyli szambo. Projekt szamba, który można samodzielnie zrealizować wymaga określenia miejsca na zbiornik oraz jego rodzaju. Wybrać należy nie tylko rodzaj konstrukcji, ale również jej wymiary, sposób wykonania. Jak się do tego zabrać oraz jakie są możliwości?

Gdzie postawić szambo

Umiejscowienie szamba na działce jest regulowane przez stosowne przepisy prawne. Musi być ono oddalone od ogrodzeń, budynków mieszkalnych – o co najmniej 5 metrów, natomiast od studni z wodą pitną o 25 metrów i więcej. Należy mieć świadomość, że szambo nie powinno być ustawione na nizinie – aby uniknąć zanieczyszczenia wód gruntowych w przypadku podtopienia czy powodzi.

Jak duże powinno być szambo

Rozmiar budowanej konstrukcji powinien być dobrany do ilości mieszkańców. Przyjmuje się, że dla jednej osoby wystarczy pojemność od 0,5 – 2 m3, a zazwyczaj optymalna wielkość zbiornika zamyka się w przedziale od 8 – 12m3. Obowiązkiem prawnym właściciela posesji jest zlecanie regularnego wywozu nieczystości firmie asenizacyjnej. Na ogół to okres około 2 – 3 tygodni.

Jaki rodzaj szamba wybrać

Decydując się na budowę zbiornika na ścieki przydomowe można skorzystać z kilku możliwości. Najczęściej wykorzystywanym rodzajem pozostają gotowe szamba, a także wciąż popularne, choć nastręczające pewnych trudności szamba z betonowych kręgów. Oczywiście można również wybudować szambo od podstaw – to jednak propozycja wymagająca największych nakładów pracy oraz czasu.

Szambo gotowe do użytku może być wykonane z tworzywa sztucznego lub z żelbetu. Dzieli się na jedną lub kilka komór i jest umieszczane w całości pod powierzchnią ziemi. Kominy inspekcyjne powinny być równo z poziomem gruntu, są potem przykrywane płytami włazowymi, a do zbiornika podłącza się przewód kanalizacyjny. Zbiornik po zainstalowaniu może być zasypany ziemią. Taka instalacja pozornie nie jest trudna trzeba jednak wziąć pod uwagę, że gotowe szambo ma kilkutonową wagę – dlatego jego transport oraz montaż to prawdziwe logistyczne przedsięwzięcia.

Betonowe kręgi tworzące szambo to druga z popularnych propozycji. Szczelność tego obiektu jest niższa, jednak niższe są też koszty inwestycji i budowy. Kręgi umieszczamy kolejno w ziemi, przy czym gruntowny wykop wykonujemy tylko pod pierwszy krąg. Dno zbiornika po uzyskaniu odpowiedniej głębokości jest betonowane, a kręgi uszczelnia się na połączeniach. Po podłączeniu kanalizacji całość przykrywa się płytą stropową. Zachowanie szczelności bywa problematyczne, jednak współcześnie na rynku dostępne są też gotowe kręgi z betonowym dnem.

Ostatnią z opcji jest samodzielna budowa szamba – wymaga to projektu oraz zatrudnienia specjalistów. Po wykopaniu dołu jego dno jest betonowane, ściany – zbrojone i betonowane, w środku umieszczane kominy inspekcyjne, a szambo nakrywane płytami oraz zasypywane. Budowa zamyka się na ogół w dwóch tygodniach, choć zdarza się, że czas jej trwania jest dłuższy.

WRÓĆ