ZADZWOŃ TERAZ
31 października, 2023

Jak dbać o szambo?

Szambo wciąż stanowi jedną z najpopularniejszych metod na pozbywanie się nieczystości w przypadku, gdy z jakichś względów niemożliwe lub nieopłacalne jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Użytkowanie tego bezodpływowego zbiornika jest proste i opiera się przede wszystkim na monitorowaniu jego stanu napełnienia oraz utrzymywaniu stałej współpracy z firmą asenizacyjną. Jak jednak prawidłowo dbać o szambo? Odpowiedzi poniżej.

Zaufaj ekspertom przy większych pracach…
Oczywiście główną kwestią, którą należy poruszyć przy okazji tematu dbania o szambo pozostaje regularny wywóz nieczystości. Jest to istotne nie tylko z prawnego punktu widzenia (posiadanie aktualnej umowy z firmą asenizacyjną to obowiązek każdego właściciela posesji na której znajduje się szambo). To także kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników oraz środowiska naturalnego. Warto pamiętać, że w szambie zachodzą silne reakcje chemiczne, gromadzą się też osady oraz inne, toksyczne zanieczyszczenia. Szambo musi być zatem regularnie opróżniane przez specjalistów.

…drobne działania wykonaj we własnym zakresie
Co natomiast można zrobić samodzielnie? Na rynku dostępne są liczne preparaty czyszczące. Pozwalają one ograniczyć ulatnianie się ze zbiornika nieprzyjemnych zapachów. Stosując je trzeba jednak pamiętać, by nie naruszyć równowagi biologicznej wewnątrz szamba. Dlatego lepiej zaopatrzyć się w dedykowane preparaty do szamba zawierające mikrobiom bakteryjny, które w ekologiczny sposób będą rozkładały nieczystości oraz dodatkowo usuwały miazmaty oraz zapobiegały nadmiernemu gromadzeniu się osadów.

W przypadku szamb bardzo istotne jest również regularne sprawdzanie ich stanu. W zależności od ilości domowników, wielkości zbiornika – monitorowanie stanu napełnienia szamba powinno odbywać się od kilku do kilkunastu dni, natomiast wywóz – nie rzadziej niż raz na 3 – 4 tygodnie. Niebezpiecznie jest czekać, aż zbiornik ulegnie przepełnieniu, ponieważ mogłoby to doprowadzić nie tylko do przykrych konsekwencji dla mieszkańców, ale nawet do skażenia środowiska.

WRÓĆ