ZADZWOŃ TERAZ
30 stycznia, 2024

Ekologiczne aspekty asenizacji

Troska o środowisko naturalne jest obecnie priorytetem w niemal wszystkich dziedzinach działalności człowieka. Aby nie dopuścić do dalszej degradacji należy przede wszystkim zadbać o to, by wszelkie zanieczyszczenia były neutralizowane pod kątem toksyczności, a ich przedostawanie się do wód gruntowych czy atmosfery – minimalizowane. Bezpieczeństwo można zagwarantować sobie poprzez współpracę z profesjonalną firmą asenizacyjną.

Dla posiadaczy szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków umowa z firmą asenizacyjną jest sankcjonowaną prawnie koniecznością – ale to także kwestia zdrowego rozsądku oraz odpowiedzialności wobec współmieszkańców. Przy braku odpowiedniej utylizacji ścieków może przecież dojść do skażenia pałeczkami E coli czy innymi szczepami bakterii i wirusów.

Proste rozwiązanie w zasięgu ręki

Szambo, czyli inaczej bezodpływowy zbiornik, powinno być wykonane z komponentów wysokiej jakości oraz mieć szczelną konstrukcję. Aby zabezpieczyć wody przed skażeniem poprzez wyciek nieczystości należy też pamiętać o regularnym opróżnianiu – w odstępach 3 – 4 tygodniowych. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków konieczne jest natomiast wybieranie osadów z osadników. Gromadzenie się takowych może zaburzać funkcjonalność instalacji.

Szczęśliwie, usługi asenizacyjne obejmują nie tylko wywóz nieczystości, ale też wybieranie osadów. Warto zawrzeć umowę z firmą dysponującą odpowiednim doświadczeniem, kadrą ekspertów oraz zapleczem – nasze przedsiębiorstwo posiada zarówno beczkowozy, jak i węże optymalnej długości. Dodatkowo współpracujemy z regionalnymi oczyszczalniami ścieków, co zapewnia pełnię bezpieczeństwa w zakresie utylizacji nieczystości płynnych.

Wspólne działanie dla bezpieczeństwa planety

Kompleksowo świadczone usługi asenizacyjne są kluczowe z ekologicznego punktu widzenia – wywóz nieczystości z prywatnych posesji, z terenów przemysłowych oraz produkcyjnych odbywa się zawsze zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, zgodnie z godzinami pracy naszej firmy, od poniedziałku do piątku.

Warto pamiętać, że dbanie o jakość wód gruntowych oraz poziom zanieczyszczenia gleby to obowiązek każdego mieszkańca naszej planety. Dostęp do czystej wody pitnej to problem zarówno globalny, jak i lokalny. Proste codzienne działania, jak również korzystanie z pomocy ekspertów w zakresie oczyszczania szamb oraz przydomowych oczyszczalni stanowią absolutne minimum wysiłku, jaki każdy powinien podjąć. Bycie właścicielem posesji to nie tylko prawa, ale i obowiązki – tak wobec prawa, jak i środowiska.

WRÓĆ