ZADZWOŃ TERAZ

Asenizacja, wywóz nieczystości Buczkowice: (Godziszka, Kalna, Rybarzowice)

Docelową grupą odbiorców naszych usług są mieszkańcy oraz przedsiębiorcy działający w regionie – także w miejscach o niższej gęstości zaludnienia. Usługi asenizacyjne w miejscowościach takich jak Buczkowice, Godziszka, Kalna czy Rybarzowice często są dużo bardziej potrzebne niż w przypadku większych miast. Mimo urokliwego położenia oraz bliskości terenów silniej zurbanizowanych często dostęp do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej może być w jakimś stopniu ograniczony.

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi na terenie niewielkich miejscowości jak Buczkowice, Kalna, Rybarzowice i Godziszka. Oferta obejmuje standardowy pakiet:

• opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szamb;
Oczyszczanie bezodpływowych zbiorników jak również wywóz nieczystości płynnych to najpopularniejsze z usług. Świadczymy je na rzecz osób prywatnych, ale też przedsiębiorstw. Warto zauważyć, że utrzymywanie szamba w czystości jest regulowane przez odpowiednie przepisy – to obowiązek zarządzającego nieruchomością

• wywóz nieczystości do utrzymujących z nami współpracę oczyszczalni ścieków;
Wszelkie nieczystości, które zbierzemy na terenie posesji muszą być utylizowane – jako firma z doświadczeniem nawiązaliśmy w tym tego porozumienie z lokalnymi oczyszczalniami

• wybieranie osadu z osadników (które stanowią nieodłączną część przydomowych oczyszczalni);
Gromadzący się z fermentacyjnych procesów osad stanowi odpad, który musi być regularnie usuwany, aby cały mechanizm mógł funkcjonować w trybie bezawaryjnym

• transport ścieków z przyzakładowych oczyszczalni;
W katalogu naszych usług znajduje się wywóz oraz utylizacja ścieków przemysłowych/poprodukcyjnych

• transport ścieków komunalnych do utylizacji;
Ścieki bytowe to prawdziwa bomba biologiczna. Ich regularny wywóz jest niezwykle ważny dla środowiska naturalnego – zwłaszcza wód gruntowych. Nasze usługi wykonywane są z zachowaniem wszelkich zasad BHP oraz norm

Asenizacja Express świadczy kompleksowe usługi na obszarze całego regionu – ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych miejscowości jak Buczkowice, Kalna, Godziszka, Rybarzowice. Jesteśmy dla Państwa dostępni w trybie regularnym – a więc od poniedziałku do soboty. W sytuacjach kryzysowych można także uzyskać naszą pomoc w trybie awaryjnym, który obejmuje dni wolne od pracy oraz niestandardowe godziny. Priorytetem jest dla nas zadowolenie klientów, dlatego kładziemy szczególny nacisk na dokładność oraz terminowość wykonywania prac.