ZADZWOŃ TERAZ
21 kwietnia, 2023

Asenizacja w działaniach ratunkowych i awaryjnych – rola specjalistycznych firm asenizacyjnych

Wiele właścicieli domów decyduje się na montaż szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Takie instalacje rodzą jednak nowe powinności – zawarcie umowy na usługi z firmą asenizacyjną jest w Polsce prawnym obowiązkiem, którego nie dopełnienie skutkuje grzywną. Asenizacyjne usługi obejmują zarówno opróżnianie zbiorników z nieczystości, jak i usuwanie osadów. Takie czynności przeprowadzane powinny być co najmniej raz na 3 – 4 tygodnie w przypadku szamb, natomiast dla przydomowych oczyszczalni norma to raz na rok. Co jednak, jeżeli wydarzy się awaria lub nieszczęśliwy wypadek? Wówczas należy wezwać pogotowie asenizacyjne.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem umożliwiającym wypompowywanie nieczystości nawet w warunkach temu niesprzyjających. Współpracujemy również z oczyszczalniami ścieków, do których transportujemy ścieki bytowe, komunalne czy przemysłowe.

Awaria – usługi w trybie nagłym
Interwencje awaryjne przeprowadzane są sprawnie i kompleksowo, obok wywozu i utylizacji nieczystości płynnych zajmujemy się również oczyszczaniem osadów, czyszczeniem separatorów tłuszczu etc. Warto pamiętać, że nieczystości generowane przez domowników czy zakłady przemysłowe stanowią siedlisko toksycznych substancji, które mogą mieć destrukcyjny wpływ na środowisko, wodę pitną, a co za tym idzie na zdrowie człowieka. Nowoczesny sprzęt oraz wiedza zatrudnionych przez nas specjalistów gwarantują, że cały proces usuwania awarii będzie przebiegał w bezpiecznych warunkach.

Bezpieczeństwo i komfort użytkowników
Nawiązanie współpracy z nami jest zatem równoznaczne z zapewnieniem sobie oraz swoim bliskim bezpieczeństwa. Samodzielne próby oczyszczania szamba są bowiem nie tylko niezgodne z aktualnymi regulacjami prawnymi, ale też mogą przyczyniać się do nieszczęśliwych wypadków. Wystarczy wspomnieć, że przez takie samowolne działania w ubiegłych latach kilkadziesiąt osób poniosło śmierć – czy to w wyniku utonięć, czy też zatruć.

Dlatego właśnie tak istotnym jest, by powierzyć zadanie oczyszczania szamba czy przydomowej oczyszczalni ekspertom. Nawet w nagłej sytuacji – wystarczy skontaktować się z pogotowiem asenizacyjnym. Przydomowe szambo często jest koniecznością, np. jeżeli w okolicy brakuje przyłączy do sieci wodociągowej – stanowi przy tym wygodną alternatywę. Aby nie odbierać sobie tego komfortu warto dbać o regularny wywóz nieczystości, a także konserwację i serwis.

WRÓĆ