ZADZWOŃ TERAZ
30 maja, 2023

Asenizacja jako kluczowy element ochrony środowiska

Ochrona środowiska jest zagadnieniem kompleksowym, jednakże zamiast podchodzić do niego w sposób całościowy, warto skupić się na konkretnych działaniach, jakie może podjąć każdy z nas. Decyzje podejmowane każdego dnia mogą mieć znaczący wpływ na otaczający nas ekosystem. Jedną z takich decyzji jest posiadanie przydomowego szamba oraz jego optymalna konserwacja. Aby zachować warunki bezpieczne – zarówno dla domowników, jak i środowiska – konieczne jest zawarcie umowy z profesjonalną firmą na usługi asenizacyjne. Ale dlaczego asenizacja jest jednym z kluczowych elementów ochrony środowiska? Odpowiadamy poniżej.

Asenizacyjne usługi – dla komfortu i bezpieczeństwa

Szambo przydomowe czyli zbiornik bezodpływowy musi charakteryzować bezwzględna szczelność. Przedostanie się nieczystości do gleby może bowiem powodować jej skażenie, a co za tym idzie – doprowadzić do skażenia wód gruntowych w okolicy. Szczelność szamba jest zależna zarówno od jego konstrukcji, jak i od regularnego opróżniania. Przydomowe oczyszczalnie ścieków również wymagają konserwacji – ponieważ w osadnikach gromadzą się odpady z procesów fermentacyjnych, których gromadzenie się tworzy osad upośledzający pracę instalacji.

Usługi asenizacyjne obejmują wywóz nieczystości ciekłych z przydomowych szamb oraz oczyszczalni ścieków, ale też przyzakładowych oczyszczalni, zakładów produkcyjnych, gospodarstw rolnych, a więc ścieków komunalnych oraz przemysłowych.

Nasze przedsiębiorstwo świadczy kompleksowe usługi wywozu nieczystości, wybierania osadów z przydomowych oczyszczalni. Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne – beczkowozy wraz z mechanizmem pompującym oraz długimi wężami i współpracujemy z oczyszczalniami ścieków. Wywozimy płynne nieczystości z terenów prywatnych posesji, jak również ścieki przemysłowe – powstałe podczas procesów produkcyjnych. Ścieki bytowe wywozimy i przekazujemy do utylizacji. Wszystko odbywa się oczywiście zgodnie z zasadami BHP oraz normami polskiego prawa.

Warto pamiętać, że odpady ściekowe poza nieprzyjemnymi miazmatami wyróżniają się także wysokim stężeniem toksyn. Stąd zbiorniki muszą być opróżniane w trybie co 3 – 4 tygodniowym. Jest to w Polsce regulowane również przepisami prawa, których łamanie może grozić finansową karą dla właścicieli posesji.

WRÓĆ